Oblicz zwrot podatku

Pytania i odpowiedzi

Informacje ogólne

Każda osoba pracująca w USA ma obowiązek rozliczyć się z IRS ( amerykański urząd skarbowy) nawet jeżeli nie miała potrącanych zaliczek na podatek dochodowy.

Większość osób pracujących w USA ma potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonywana była praca, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu.

Amerykański IRS potrąca następujące rodzaje podatku:

Podatek federalny (federal tax) – Przeważnie jest to 10% dochodu. Stawka ta rośnie proporcjonalnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Z naszą firmą możliwe jest uzyskanie pełnego zwrotu tego podatku nawet przy dochodach do około 14.000 USD .

Podatek stanowy (state tax) – 1-10% dochodu. Kwota zwrotu możliwa do odzyskania z zaliczki na podatek stanowy zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.

Podatki lokalne (local tax) – 1-2% dochodów. Zaliczki te niestety z reguły nie podlegają zwrotowi.

Social Security Tax (FICA)– Podatek ten niestety nie podlega zwrotowi dla osób pracujących na wizach pracowniczych typu H.

Medicare Tax (medicare) – Podatki ten niestety nie podlega zwrotowi dla osób pracujących na wizach pracowniczych typu H.

Czy muszę rozliczyć się z Urzędem Podatkowym w USA?

Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, każda osoba pracująca w USA ma obowiązek złożenia zeznania rocznego za pracę wykonywaną w danym roku podatkowym.

Obowiązek ten dotyczy też osób których pracodawca nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy. Nie oznacza to że osoby muszą ten podatek zapłacić same.
W większości przypadków złożenie deklaracji rocznej oznacza dla obywateli Polski możliwość uzyskania całości lub części podatku, zapłaconego podczas pracy.

Można rozliczać się z podatku do trzech lat wstecz.

Niezłożenie zeznania rocznego może skutkować wieloma problemami min. z uzyskaniem kolejnej wizy pozwalającej na podjęcie pracy w USA lub karami finansowymi ze strony IRS.

Kiedy można składać formularze zwrotu podatku?

Okres rozliczeniowy w USA rozpoczyna się 01.01, a kończy 31.12.  Rozliczenia podatkowe można składać do 3 lat wstecz w przypadku kiedy spodziewamy się zwrotu podatku.

W praktyce IRS publikuje formularze i tabele podatkowe pod koniec stycznia każdego roku. Do 15 Lutego pracownik powinien dostać dokument W-2, który pracodawcy mają obowiązek wysłać do końca Stycznia.

Za jaki okresom można składać formularze zwrotu podatku?

Jeżeli spodziewamy się zapłacić należny podatek (w przypadku kiedy pracodawca nie odprowadził zaliczki na podatek federalny lub stanowy) , zeznanie podatkowe musi być wysłane do dnia 15 Kwietnia roku następnego.

W przypadku spodziewanego zwrotu, rozliczenia podatkowe można składać do 3 lat wstecz.

Jak długo trwa procedura zwrotu?

Na czeki federalny i stanowy oczekuje się średnio od 2 do 3 miesięcy od wysłania dokumentów do USA.

Nie możemy jednak podać konkretnej daty otrzymania zwrotu, ponieważ nie możemy wpłynąć na czas trwania procedury przeprowadzanej bezpośrednio przez pracowników IRS, ani na działanie Poczty Polskiej.

Jeżeli posiadasz amerykańskie konto czas oczekiwania będzie około 6 tygodni.

Czy zamiast czeku pieniądze mogą zostać przelane na moje konto?

IRS oraz urzędy skarbowe stanowe mogą przelać zwroty podatków na konto, jednak musi to być czynne konto banku w USA.

Nie ma możliwości przelania zwrotu na konto bankowe w Polsce.

UWAGA: Właścicielem konta musi być podatnik. W przypadku podania konta innej osoby bank najprawdopodobniej odrzuci przelew. Jeśli podany w zgłoszeniu nr konta będzie niepoprawny oraz gdy konto będzie zamknięte lub nie będzie akceptowało urząd skarbowy wystawi czek ze zwrotem i prześle go na Twój adres. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu podatku?

Do rozliczenia podatkowego z USA potrzebne są poniższe dokumenty:

Formularz W-2 lub 1099 Misc – jest to odpowiednik polskiego PIT-u, który pracodawca jest zobowiązany przesłać na wskazany przez Ciebie adres w okresie nie dłuższym niż do 15 Lutego następującego po roku rozliczeniowym. W zeznaniu podatkowym musimy uwzględnić formularze od wszystkich pracodawców.

Payslip – w przypadku gdy nie masz możliwości uzyskania formularza W2 od pracodawcy istnieje możliwość dokonania rozliczenia podatku na podstawie posiadanych przez Ciebie „paylisp’ów” czyli bieżących potwierdzeń uzyskanego dochodu i potrąconych podatków, otrzymywanego z każdorazową wypłatą pensji.

Formularz 1099G– Otrzymany formularz 1099G jest zaświadczeniem o uzyskanym zwrocie podatku stanowego. Kwota uzyskanego zwrotu stanowego jest kwotą przychodu w roku w którym ją otrzymaliśmy i musi być uwzględniona

Social Security Number – numer ubezpieczenia w USA jest niezbędny do złożenia zeznania podatkowego. Najlepiej jeżeli prześlesz nam kopię Social Security Card – wyeliminuje to potencjalne błędy mogące opóżniać procedurę zwrotu.

Kopia strony ze zdjęciem z paszportu oraz kopia wizy

Daty pobytu w USA w celach zarobkowych – W przypadku gdy dokonujesz rozliczenia, będąc już co najmniej drugi raz w USA, należy pamiętać o podaniu dat pracy w USA w latach poprzednich.

W jakiej wysokości zwrotu podatku federalnego mogę się spodziewać?

Jeśli Twoje zarobki USA nie przekroczyły kwoty $14 000 to z pomocą naszej firmy możesz uzyskać pełny zwrot. Jeśli Twoje zarobki przekroczyły tą kwotę pomożemy Ci odzyskać maksymalnie dozwolony zwrot tego podatku.

W jakiej wysokości zwrotu podatku stanowego mogę się spodziewać?

Wysokość zwrotu podatku stanowego uzależniona jest od wielu czynników. Najistotniejszym z nich jest stan w którym pracowałeś oraz obowiązujące w nim przepisy podatkowe. Istotny też może być okres Twojego pobytu w tym stanie. Gwarantujemy maksymalnie dozwolony zwrot tego podatku.

Potrącono mi podatki SS, FICA lub Medicare. Czy mogę je odzyskać?

Studenci wyjeżdżający na studia do USA (wiza F-1 lub J-1) nie powinni mieć potrącanych zaliczek na podatek Social Security, FICA, Medicare. Niestety czasami pracodawcy błędnie odprowadzają takie zaliczki. Można je odzyskać. Procedura zwrotu jest niestety skomplikowana i trwa nawet do 12 miesięcy. Osobom wyjeżdżającym na podstawie wizy H2B zwrot tych podatków niestety nie przysługuje.

Co to jest dokument W-2?

Dokument W-2 to zestawienie Twoich zarobków oraz potrącanych podatków. Zgodnie z prawem amerykańskim pracodawca musi rozesłać W-2 do 31 stycznia na adres podany przez pracownika. Formularze W-2 mają numerowane pola i składają się z czterech części: na potrzeby deklaracji federalnej (Copy B), deklaracji stanowej/lokalnej (Copy 2 – 2 szt.) oraz do archiwum podatnika (Copy C).

Nie otrzymałem dokumentu W-2. Czy ciągle mogę się rozliczyć?

Jeżeli nie otrzymasz dokumentu W-2 do 1 marca to powinieneś skontaktować się ze swoim pracodawcą i wyjaśnić sprawę. Istnieje kilka możliwych powodów braku tego dokumentu, np. błędny adres lub błąd poczty.

Jeśli nie uda Ci się skontaktować z pracodawcą to rozliczenie jest wciąż możliwe na podstawie ostatniego payslip-u.

Otrzymałem błędnie wystawione W-2. Czy ciągle mogę się rozliczyć?

Czasami zdarza się, że pracodawca prześle dokument W-2 z błędnie wpisanym Social Security Number, bez tego numeru lub z błędnym adresem. Skorygujemy dla Ciebie bezpłatnie ten błąd .

Co to jest payslip?

Payslip jest dokumentem załączanym do każdego paycheck-u. Ostatni pokazuje sumę zarobków i wysokość potrąconych podatków. W przypadku braku W-2 prosimy o przesłanie ostatniego payslip-u. 

Co to jest Social Security Number?

Social Security Number – jest to odpowiednik polskiego NIP-u, nadawany w przypadku rozpoczęcia pracy w USA; jest on niezbędny do dokonania rozliczenia podatkowego celem uzyskania zwrotu podatku. Numer dostajemy wydrukowany na Social Security Card.

Nie mam Social Security Card. Czy jest to problem?

Jeśli zgubiłeś Social Security Card i nie możesz przesłać nam jej kserokopii to prosimy o upewnienie się co do poprawności numeru podawanego w formularzu zgłoszeniowym. Wypełnienie deklaracji podatkowych niezgodnie z Social Security Card może zakończyć się odmową zwrotu. Uzyskanie kopii Social Security Card możliwe jest tylko na terenie USA.

Nie mam kopii wizy z paszportu. Czy jest to problem?

Brak kserokopii wizy nie jest problemem. Upewnij się tylko, że podajesz w zgłoszeniu dobry rodzaj wizy (np. J-1 lub H-2B).

Byłem uczestnikiem programu Internship, czy odzyskam podatek?

Tak, świadczymy usługi w tym zakresie.

Byłem uczestnikiem programu Camp America, czy odzyskam podatek?

Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Pracowałem w USA na podstawi wizy H2B, czy odzyskam podatek?

Tak, gwarantujemy zwrot maksymalnej przysługującej kwoty podatków federalnego i stanowego. Niestety w przypadku wizy H2B nie można odzyskać zapłaconych podatków Social Security Tax oraz Medicare Tax .

Otrzymałem Form 1099G. Co to oznacza?

Formularz 1099G jest zaświadczeniem o uzyskanym zwrocie stanowym za wcześniejszy rok. Kwota uzyskanego zwrotu stanowego stanowi przychód federalny za kolejny rok i musi zostać uwzględniona w zeznaniu podatkowym.

Jaka jest prowizja naszej firmy za wykonane usługi?

Nasza prowizja ustalona jest w oparciu o poszczególne przedziały należnego zwrotu i jest zawsze kwota pieniężną nie wartością procentową. Wszystkie czynności wykonujemy samodzielnie co sprawia że możemy zaoferować najbardziej konkurencyjne ceny na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza tabelą opłat 

Czy dochody z USA trzeba zgłaszać w Polsce?

Wszyscy Polacy pracujący w USA (w tym studenci pracujący na programach Work and Travel) muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą zarówno w USA jak i w Polsce. .

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z USA opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 Pażdziernika 1974 r. (Dz. U. 1976, nr 31, poz 178).

Wynagrodzenia pochodzące z USA rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. Polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w USA. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i USA.

Świadczymy również usługi w tym zakresie.